SBC/CIR/024/2023
19th April, 2023

Dear Members and Pupils of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received notification from Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (PPTGWPKL) regarding the above matter.

The said notification is reproduced below for ease of reference.

Makluman Berkenaan Pengoperasian Kaunter Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Pada 20 April 2023 (Khamis)

Members are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you.

M K Thas
Chairman

Selangor Bar Committee
__________________________________________________________________________

YBhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Bersama-sama ini disertakan surat pemakluman berkenaan pengoperasian kaunter Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 20 April 2023 (Khamis) untuk perhatian dan tindakan YBhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan selanjutnya. Kerjasama YBhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan berhubung perkara ini adalah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“MALAYSIA MADANI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

AhmadNazri
(AHMAD NAZRI BIN MD NASIR)
Penolong Pengarah
Bahagian Pendaftaran
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
Aras G-6, Rumah Persekutuan
Jalan Sultan Hishamuddin
50678 KUALA LUMPUR
Tel: 03-2610 3404 | Fax: 03-2610 3494
✉: ahmadnazri@ptgwp.gov.my
ý: www.ptgwp.gov.my

RECENT POSTINGS

Events with CPD points