SBC/CIR/140/2022
11th January 2023

Dear Members and Pupils of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received notification from Pejabat Tanah Dan Galian Selangor (PTGS) regarding the above matter.

The said notification is reproduced below for ease of reference.

Pemakluman Pengecualian Fi Tunggakan (Caj Denda Lewat) Cukai Tanah Dan Cukai Petak Untuk Tahun 2023

Members are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you.

Kokila Vaani Vadiveloo
Chairman
Selangor Bar Committee

___________________________________________________________________________________

Salam Sejahtera,

YBhg. Tan Sri / Datuk Seri / Datuk / Dato' / Datin / Dr. / Tuan / Puan,

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bermula 3 Januari hingga 28 Februari 2023, pengecualian fi tunggakan (caj denda lewat) cukai tanah dan cukai petak akan ditawarkan kepada semua pemilik hartanah di Negeri Selangor yang berhasrat untuk menjelaskan bayaran cukai yang tertunggak. Pembayar perlu hadir di kaunter hasil di Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Selangor (PTGS) atau di mana-mana kaunter hasil, Pejabat Daerah dan Tanah di Negeri Selangor untuk menjelaskan bayaran cukai bagi membolehkan fi tunggakan dikecualikan.

3. Sehubungan dengan itu, adalah dimohon agar makluman ini dipanjangkan kepada semua kakitangan di jabatan / agensi YBhg. Tan Sri / Datuk Seri / Datuk / Dato' / Datin / Dr. / Tuan / Puan serta platform hebahan jabatan / agensi YBhg. Tan Sri / Datuk Seri / Datuk / Dato' / Datin / Dr. / Tuan / Puan.

4. Perhatian dan kerjasama pihak YBhg. Tan Sri / Datuk Seri / Datuk / Dato' / Datin / Dr. / Tuan / Puan adalah amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

"SELANGOR MAJU BERSAMA"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

RECENT POSTINGS

Events with CPD points