SBC/CIR/105/2022
13th October, 2022

Dear Members and Pupils of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received notification from Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan Putrajaya (PPTGWPPj) regarding the above matter.

The said notification is reproduced below for ease of reference.

Makluman Penutupan Kaunter Perkhidmatan Pelanggan Wp Putrajaya Pada 14 Oktober 2022 Atas Urusan Pentadbiran

Members are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you.

Kokila Vaani Vadiveloo
Chairman
Selangor Bar Committee
___________________________________________________________________________________

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera

YBhg Datuk/ Tuan/ Puan,

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas

2. Adalah dimaklumkan kepada YBhg Datuk/ Tuan/ Puan, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Putrajaya akan menutup operasi Kaunter Perkhidmatan Pelanggan Pejabat Pengarah Tanah & Galian Wilayah Persekutuan Putrajaya (PPTGWPPj) pada 14 Oktober 2022 (Jumaat)atas urusan pentadbiran seperti notis di Lampiran.

3. Sehubungan itu, dimohon pihak YBhg Datuk / Dato' / Datin / Tuan / Puan untuk berkongsi, mengedar dan memaklum perkara tersebut kepada pihak-pihak berkaitan bagi memudahkan urusan merancang dan menyelaras proses kerja serta urusan dengan PPTGWPPj mengikut ketetapan yang disediakan. Ini bagi mengelakkan urusniaga dan bukan urusniaga tidak dapat dilaksanakan seterusnya menyebabkan kelewatan dan denda kepada transaksi berkaitan.

Sekian, terima kasih.

'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

Saya yang menjalankan amanah,

(FARHAN BIN HASSAN)
Penolong Pengarah
Bahagian Pendaftaran, Hakmilik dan Hasil
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Putrajaya
Aras G, Blok 2
Menara Seri Wilayah, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 PUTRAJAYA
Tel: 03-8889 7778 | Fax: 03-8881 1804
✉: farhan@ptgwp.gov.my ý: www.ptgwp.gov.my

RECENT POSTINGS

Events with CPD points