SBC/CIR/016/2022
04th April, 2022

Dear Members and Pupils of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received notification from Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan Putrajaya (PPTGWPPj) regarding the above matter.

The said notification is reproduced below for ease of reference.

Notis Makluman Waktu Operasi Kaunter Perkhidmatan Pelanggan Pejabat Pengarah Tanah & Galian Wilayah Persekutuan Putrajaya (PPTGWPPj)

Members are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you.

Kokila Vaani Vadiveloo
Chairman
Selangor Bar Committee

___________________________________________________________

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera

YBhg Datuk/ Tuan/ Puan,

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Adalah dimaklumkan kepada YBhg Datuk/ Tuan/ Puan, bagi tempoh sepanjang Bulan Ramadhan 1443H (3 April 2022 – 2 Mei 2022), Waktu Operasi Kaunter Perkhidmatan Pelanggan Pejabat Pengarah Tanah & Galian Wilayah Persekutuan Putrajaya (PPTGWPPj) diselaraskan seperti di Lampiran.

3. Sehubungan itu, dimohon pihak YBhg Datuk/Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan untuk berkongsi, mengedar dan memaklum perkara tersebut kepada pihak-pihak berkaitan bagi memudahkan urusan merancang dan menyelaras proses kerja serta urusan dengan PPTGWPPj mengikut ketetapan yang disediakan. Ini bagi mengelakkan urusniaga dan bukan urusniaga tidak dapat dilaksanakan seterusnya menyebabkan kelewatan dan denda kepada transaksi berkaitan.

Sekian, terima kasih.

'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

Saya yang menjalankan amanah,

(FARHAN BIN HASSAN)
Penolong Pengarah
Bahagian Pendaftaran, Hakmilik dan Hasil
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Putrajaya
Aras G, Blok 2
Menara Seri Wilayah, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 PUTRAJAYA
Tel: 03-8889 7778 | Fax: 03-8881 1804
✉: farhan@ptgwp.gov.my ý: www.ptgwp.gov.my

RECENT POSTINGS

Events with CPD points