SBC/CIR/206/2021
15th December, 2021

Dear Members and Pupils of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received notification from Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (PPTGWPKL) regarding the above matter.

The said notification is reproduced below for ease of reference.

Members are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you.

Kokila Vaani Vadiveloo
Chairman
Selangor Bar Committee

___________________________________________________________________________________

Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera,

YBhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan,

PEMAKLUMAN PENUTUPAN SEMENTARA PENGOPERASIAN SEMUA KAUNTER PERKHIDMATAN DI PPTGWPKL PADA JUMAAT, 31 DISEMBER 2021

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas

2. Adalah dimaklumkan bahawa pengoperasian semua kaunter perkhidmatan di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (PPTGWPKL) akan ditutup sementara pada Jumaat, 31 Disember 2021 bagi kerja-kerja penyelenggaraan perakaunan. Sehubungan dengan itu, semua firma-firma guaman atau wakil adalah dinasihatkan untuk merancang dan melaksanakan urusan-urusan berkaitan sebelum tarikh tersebut. Seterusnya, PPTGWPKL akan dibuka semula pengoperasiannya pada Isnin, 3 Januari 2022.

3. Adalah diingatkan firma-firma guaman atau wakil adalah dikehendaki untuk sentiasa mematuhi tatacara dan prosedur SOP yang telah ditetapkan oleh MKN dan KKM sepanjang tempoh berurusan di premis PPTGWPKL. Di atas kerjasama pihak YBhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan untuk memanjangkan pemakluman-pemakluman seperti di perenggan 2 di atas kepada semua firma guaman adalah amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,
AhmadNazri
(AHMAD NAZRI BIN MD NASIR)
Penolong Pengarah
Bahagian Pendaftaran
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
Aras G-6, Rumah Persekutuan
Jalan Sultan Hishamuddin
50678 KUALA LUMPUR
Tel: 03-2610 3404 | Fax: 03-2610 3494
✉: [email protected] ý: www.ptgwp.gov.my

RECENT POSTINGS

Events with CPD points