SBC/CIR/013/2021
29th March, 2021

Dear Members and Pupils of Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received  notification from Pejabat Tanah Dan Galian Selangor (PTGS) regarding the above.

The CPC has requested to be provided with a user manual from PTGS. The said notification and the user manual guidelines is reproduced below for ease of reference or alternatively members may click the weblink smartbox.selangor.gov.my

MANUAL PENGGUNA SMARTBOX PUNGUTAN (PEMUNGUT) 

PEMBERITAHUAN TARIKH BERKUATKUASA PENGGUNAAN KIOSK PUNGUTAN SMARTBOX DI PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR  
 
Members are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you.

Kokila Vaani Vadiveloo
Chairman
Selangor Bar Committee

___________________________________________________________________________________

YBhg. Dato'/Tuan/Puan,

PEMBERITAHUAN TARIKH BERKUATKUASA PENGGUNAAN KIOSK PUNGUTAN SMARTBOX DI PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2.  Dimaklumkan bahawa pada 1hb April 2021, Kiosk Pungutan Smartbox di Bahagian Hakmilik Tanah dan Hakmilik Strata akan mula beroperasi sepenuhnya. Pentadbiran ini, akan menghantar email tetapan
pemungut kepada semua firma yang terlibat sebelum tarikh akhir pungutan seperti yang telah dinyatakan di dalam penyata serahan.

3.  Sehubungan dengan itu, semua firma guaman adalah di minta mengambil perhatian kerana dokumen yang tidak dipungut dalam tempoh 48 jam daripada tarikh terimaan email tetapan pemungut akan dikenakan denda lewat. Sebarang maklumat lanjut boleh melayari https://smartbox.selangor.gov.my bagi mendapatkan tatacara penggunaan Kiosk Pungutan dan tatacara pengaktifan id pemungut (wakil firma sahaja).

4.  Pentadbiran ini tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang salahguna maklumat daripada pihak tuan/puan. Kerjasama semua berkaitan perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

"SELANGOR MAJU BERSAMA"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

BAHAGIAN HAKMILIK STRATA
PEJABAT TANAH DAN GALIAN SELANGOR
  

RECENT POSTINGS

Events with CPD points