SBC/CIR/007/2021
10th March, 2021

Dear Members & Pupils of the Selangor Bar,

Please be informed that the Selangor Bar has received a notification from the Pengarah of the Selangor Courts that YAA Tun Tengku Maimun Binti Tuan Mat, Chief Justice and YAA Tan Sri Dato’ Sri Azahar bin Mohamed, Chief Judge of Malaya have instructed for the Mahkamah Tinggi Klang 2 (MTK2) to be opened to hear Civil and Criminal Cases effective from 1st April, 2021.

The said notification is reproduced below and members are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you.

 
Kokila Vaani Vadiveloo
Chairman
Selangor Bar Committee
 
___________________________________________________________________________________

YBhg Dato' / YBrs Tuan,

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa YAA Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat, Ketua Hakim Negara dan YAA Tan Sri Dato’ Sri Azahar bin Mohamed, Hakim Besar Malaya telah mengarahkan pembukaan Mahkamah Tinggi di Klang 2 (MTK2), Selangor bagi mendengar kes-kes sivil dan jenayah di bawah bidangkuasa Mahkamah Tinggi Malaya mulai 1 April 2021 (Khamis).

3. Sehubungan dengan itu, sukacita sekiranya YBhg Dato’ / YBrs Tuan dapat mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan operasi Mahkamah - Mahkamah yang akan dibuka tersebut dapat berjalan lancar.

Sekian, terima kasih.

"PRIHATIN RAKYAT: DARURAT MEMERANGI COVID-19"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

ROZILAH SALLEH
(ROZILAH BINTI SALLEH)
PENGARAH
MAHKAMAH NEGERI SELANGOR
KOMPLEKS MAHKAMAH SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN

RECENT POSTINGS

Events with CPD points