SBC/CIR/088/2020
10th August, 2020

Dear Members & Pupils of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has just received a notification from the Pejabat Daerah/Tanah Klang regarding the above.

The said notification is reproduced below.

Members, are advised to please take note and be guided accordingly.

Thank you,

Murali Velautham
Chairman
Selangor Bar Committee
___________________________________________________________

YBhg Dato’ / YBrs Tuan,

PEMAKLUMAN TERKINI URUSAN DI UNIT PENDAFTARAN, PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG

1) Pendaftaran baharu Surat Pemegang Amanah (PNPA) tidak dibenarkan berkuatkuasa 1 Jun 2020;

2) Tempoh sah laku Surat Wakil Kuasa (PA) adalah lima (5) tahun sahaja. Pihak berkaitan perlu memastikan PA yang digunakan mematuhi tempoh sah laku tersebut dan mendaftar semula PA yang telah tamat tempoh. Arahan ini berkuatkuasa 1 September 2020;

3) Urusan penyaksian Borang Kanun Tanah Negara (KTN) di PDTK adalah tertakluk kepada hakmilik Daerah Klang sahaja. Sesi penyaksian bagi Orang Awam yang tidak diwakili Firma Guaman adalah pada hari Khamis sahaja. Sesi penyaksian untuk Firma Guaman adalah melalui temujanji. Permohonan temujanji perlu dihantar secara emel ke alamat [email protected];

4) Penyaksian dan pendaftaran perlu menggunakan Borang 14A yang terkini (N.L.C. 22A-Pin.3/2017). PDTK akan MENOLAK perserahan yang tidak menggunakan borang tersebut berkuatkuasa 1 September 2020.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

RECENT POSTINGS

Events with CPD points