SBC/CIR/011/2020
17th March, 2020

Dear Members of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has received a notification from Encik Mohd Alihanafi Bin Mohd Yunus, Ketua Penolong Pengarah Tanah Dan Galian, Bahagian Hakmilik Strata of the Pejabat Tanah Dan Galian Selangor regarding the above.

The said notification is reproduced below for easy reference.

Pengecualian Denda Lewat Di Pejabat Tanah Dan Galian Selangor

Thank you,

Secretariat
Selangor Bar Committee

RECENT POSTINGS

Events with CPD points