SBC/CIR/094/2018
27th August, 2018

Dear Pupils and Members of the Selangor Bar,

The Selangor Bar Committee has received a notification dated 24 August 2018 from Puan Noor Azura Binti Abdul Rahman, Head Assistant Director, Registration Department of the Pejabat Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan (PTGWP) which is reproduced below.

Thank you.

Secretariat,
Selangor Bar Committee
________________________________________________________________________

Salam Sejahtera.

Tuan/Puan,

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

Dimaklumkan bahawa Modul Awam Pendaftaran boleh mula digunapakai oleh pengguna Modul Awam e-Tanah pada 3 September 2018. Modul ini melibatkan lima (5) urusan iaitu Tarik Balik Kaveat Persendirian, Perletakhakan oleh Mahkamah, Melepaskan Gadaian, Pindahmilik Tanah dan Gadaian. Manual pengguna boleh dimuat turun di http://www.ptgwp.gov.my/portal/web/guest/manualpengguna-pendaftaran

Sehubungan itu, kerjasama pihak tuan/puan amat diharapkan untuk membuat hebahan berkenaan penggunaan Modul Awam Pendaftaran kepada semua ahli-ahli di bawah seliaan pihak tuan/puan. Bersama ini disertakan surat rasmi dan pemakluman berkenaan perkara tersebut untuk perhatian pihak tuan/puan.

Segala kerjasama pihak tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

NOR AZURA BINTI ABDUL RAHMAN
Ketua Penolong Pengarah,
Bahagian Pendaftaran,
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Surat Modul Awam Pendaftaran

Modul Awam Pendaftaran

RECENT POSTINGS

Events with CPD points