SBC/CIR/163/17
21st February, 2018

CONVEYANCING PRACTICE : UPDATES & GUIDELINES : PEMAKLUMAN PROSEDUR PERSERAHAN URUSNIAGA HAKMILIK STRATA DI PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN SELANGOR

Para Peguam di Selangor,

Adalah dimaklumkan bahawa prosedur bagi Perserahan Urusniaga di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Selangor bagi tahun 2018 adalah seperti berikut:

* Sesalinan cukai tanah tahun 2017 telah dijelaskan dan tiada tunggakan untuk Hakmilik Induk.

Sekian, terima kasih.

A.G. Kalidas
Pengerusi
Jawatankuasa Peguam Selangor

RECENT POSTINGS

Events with CPD points