Circular No 063/2012
Dated 21 Mar 2012

To all Members of the Malaysian Bar

Documents Required by Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
for Valuation Purposes

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta ("JPPH") has informed us about the documents required by JPPH for valuation purposes.

The relevant portion of the notice we received has been reproduced below.

Please find attached a copy of the notice we received from JPPH. [Download PDF]

For further enquiries, please do not hesitate to contact Chuah Ying Ying by telephone at 03-2050 2106, or by email at [email protected].

Thank you.

Abdul Murad b Che Chik
Chairperson
Conveyancing Practice Committee
Malaysian Bar

__________________________________________________________________________________
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN OLEH JPPH BAGI MAKSUD PENILAIAN DUTI SETEM

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.Sebagaimana yang tuan/puan sedia maklum, antara dokumen yang diperlukan oleh JPPH bagi maksud penilaian duti setem ialah salinan hakmilik harta tanah yang dipindahmilik.Adalah diperhatikan bahawa terdapat banyak salinan hakmilik yang dihantar oleh pihak peguam merupakan carian rasmi yang tidak mempunyai pelan tapak harta tanah.

3.Sehubungan dengan itu,sila pastikan salinan hakmilik yang dihantar mengandungi pelan tapak harta tanah berkenaan.Ini adalah untuk membantu JPPH mengenalpasti lokasi harta tanah berkenaan supaya sesuatu kes dapat disiapkan dalam tempoh masa yang disasarkan.  Pelaksanaan ini adalah selaras dengan saranan oleh PEMUDAH bagi mempercepatkan proses penilaian, bayaran duti setem dan pendaftaran hakmilik.

If you are a registered user of the Malaysian Bar website, you may click here to access this circular and the attachment.

RECENT POSTINGS

Events with CPD points